PETITIE tegen de voorgenomen route door PWN voor de boskap bij het lange vlak

Scroll naar beneden voor uitleg en achtergrondinformatie.

PETITIE tegen de voorgenomen route door PWN voor de boskap bij het lange vlak


Goed nieuws!

Op dinsdag 3 oktober heeft PWN bericht de alternatieve route via de Helmweg te hebben onderzocht. Ze zijn voornemens om deze in te zetten voor het vrachtverkeer dat de bomen en de afgegraven grond zal verplaatsen. Hiervoor is een aanvraag gedaan bij de provincie Noord-Holland om te mogen invoegen bij de Zeeweg ter hoogte van de Helmweg. Toch willen we jullie vragen de petitie alsnog te tekenen, om duidelijk te maken dat we het vrachtverkeer niet door de bebouwde kom willen hebben. 

Burenbrief Bergen aan zee maandag 2 oktober

Fijne Buren van Bergen aan Zee Noord,

Graag vragen we jullie handtekening voor de petitie tegen de voorgenomen route voor afvoer van bomen en grond dwars door de bebouwde kom van Bergen aan Zee. Hieronder een toelichting.

Boskap

We kennen allemaal de plannen voor de kap van het dennenbos rond de Verspyckweg richting Schoorl die waarschijnlijk dit najaar van start zal gaan. Onlangs hebben de gebiedsbeheerder vanuit PWN en een vertegenwoordiger van de uitvoerende organisatie contact opgenomen met de bewoners van het koloniegebouw voor Jong Nederland aan de Verspyckweg om het te hebben over de logistieke planning rond dit project. Daar zijn wij heel erg van geschrokken.

Natuurlijk doet het voor veel buren pijn dat een deel van het bos gekapt wordt waar we ons zo mee verbonden voelen, toch hebben de meesten van ons wel begrip voor de ingreep omdat het een middel is om de verzuring door stikstofdepositie te vertragen.

Logistieke operatie

Maar de omvang van de logistieke operatie is enorm en niemand van ons was ervan uitgegaan dat de route die PWN hiervoor overweegt, dwars door de bebouwde kom zou lopen. Namelijk vanaf de rotonde bij de Zeeweg over de Elzenlaan, dan naar rechts de Verspyckweg op om dan via de doodlopende weg tussen het Zeehuis en het Koloniegebouw voor Jong Nederland het stiltegebied van PWN in te rijden.

We hebben even een grove berekening gedaan. Het gaat om 13.000 bomen en dan nog 10 tot 20 centimeter afgraven van de grond over zestien hectare. Dan komen we uit op minimaal 3000 vrachtwagens, die leeg heen rijden en vol terug. Dus 6000 vrachtwagenbewegingen dwars door de bebouwde kom! Dat is tussen november en maart elke 7 minuten een vrachtwagen die langsrijdt. Nog los van het materieel en het vervoer van de uitvoerders. Dat leidt tot grote geluidsoverlast, stankoverlast, schade aan wegen en omliggende gebouwen, gevaarlijke verkeerssituaties voor bewoners, huisdieren, kinderen en fietsers die ons dorp aandoen.

Als alles volgens plan verloopt zijn ze vanaf half oktober tot half maart bezig. Grote kans dat dit nog langer duurt.

Afbeelding
Alternatieve route

Alternatieve route

Wij vinden het onbegrijpelijk dat deze route overwogen wordt. Zeker gezien het uitstekende alternatief dat een jaar of tien geleden ook gebruikt is door PWN bij de vorige kap in hetzelfde deel van het bos. Namelijk via de Zeeweg, Helmweg en vervolgens na het vennetje via het bospad. Er stond een stoplicht op het fietspad aan de Zeeweg, zodat het normale fietsverkeer ook gewoon door kon gaan. Zie ook de plattegrond.

Met deze route worden ook in het duin geen fietspaden afgesloten en belast je de bewoners van Bergen aan Zee minimaal. Dat lijkt ons de enige werkbare oplossing voor deze gigantische operatie.

Wethouder

Op maandag 9 oktober gaat een kleine delegatie direct omwonenden in gesprek met de verantwoordelijk wethouder: Yvonne Roos-Bakker. Daar zullen zij deze petitie overhandigen, hun bezwaren tegen de voorgenomen route uiten en de alternatieve route buiten de bebouwde kom te bepleiten.

Wilt u deze petitie mede ondertekenen? Dat kan op papier of online via deze link.
Indien u de petitie op papier tekent, dan vragen we u het ondertekende formulier voor zondag 8 oktober achter te laten in de postmand in de hal van Jong Nederland, Verspyckweg 7.